สมัครงาน

บริษัท ชีต้าร์ เอ็นยิเนียริ่ง ซิสเต็มส์ จำกัด

สมัครงาน

โปรดส่งเรซูเม่แบบเต็มรวมถึงเงินเดือนล่าสุดและที่คาดไว้ไปที่: hr@cheetah.co.th

ประกาศรับสมัครงานผู้มีความรู้ ความสามารถ ประจำสนามบินสุวรรณภูมิ ด่วน!

ทางบริษัท ชีต้าร์ เอ็นยิเนียริ่ง ซิสเต็มส์ จำกัด ได้เปิดรับสมัครผู้มีความรู้ ความสามารถ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในบริษัทกับเรา ประจำสนามบินสุวรรณภูมิ

สมัครได้แล้ววันนี้ !! คลิ๊กดูรายละเอียดได้ที่รูปภาพได้เลย

คลิกที่นี่

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ผู้จัดการ
- ผู้จัดการโครงการ
- รองผู้จัดการโครงการ
- ผู้จัดการบริหารงานทั่วไป
- ผู้จัดการปฏิบัติการ
- ผู้จัดการบำรุงรักษา
- ผู้จัดการกะงานปฏิบัติการและบำรุงรักษา

หัวหน้า
- หัวหน้าวิศวกรบำรุงรักษา
- หัวหน้าวิศวกรเครื่องกล
- หัวหน้าวิศวกรไฟฟ้า
- หัวหน้าวิศวกรบำรุงรักษาภายในอาคาร
- หัวหน้าวิศวกรเครื่องกลภายในอาคาร
- หัวหน้าวิศวกรไฟฟ้าภายในอาคาร

ผู้ชำนาญการ
- ผู้ชำนาญการปฏิบัติการลำเลียงกระเป๋าสัมภาระ
- ผู้ชำนาญการด้านคอมพิวเตอร์
- ผู้ชำนาญการด้านระบบเครือข่าย

วิศวกร
- วิศวกรควบคุมคุณภาพ

เจ้าหน้าที่
- เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
- เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ด้านบัญชีและการเงิน
- เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป
- เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

สนใจติดต่อได้ที่ฝ่ายบุคคล 02-956-1270 ต่อ 3123

ได้ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ 9.00-17.00 น. 

วิศวกรขาย
ชื่อตำแหน่ง วิศวกรขาย
ฝ่าย/แผนก BU1 & BU2
ประเภท Full-Time
คุณสมบัติประจำตำแหน่ง (Job specification)  
วุฒิการศึกษา (Education Background)  
ปริญญาตรี ทางวิศวกรรมศาสตร์  สาขาขนถ่ายวัสดุ, เครื่องกล, ไฟฟ้า, อุตสาหการ
ประสบการณ์การทำงาน (Professional Expirience)/ทักษะ (Skill)    
มีประสบการณ์ทางด้านงานขายอย่างน้อย 1 ปี 
คุณสมบัติพิเศษอื่นๆ          
มีประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลโรงงานจะรับพิจารณาพิเศษ
มีรถยนต์ส่วนตัว          
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
1.  วางแผนและจัดทำตารางนัดพบลูกค้า / ติดตามลูกค้า / หาลูกค้าใหม่
2.  เขียน INQUIRY / SCOPE OF WORK / จัดเตรียมเอกสารก่อนส่งใบเสนอราคา / ส่งใบเสนอราคา
3.  REPORT รายสัปดาห์ / นำเสนอผลงานโดยการ PRESENT งานทุกสัปดาห์ (ทุกวันพุธ) กับทางผู้จัดการฝ่ายขาย
4.  ทำยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายตามที่ได้รับมอบมา
5.  รับผิดชอบงานขายและงานที่เกี่ยวข้องกับงานขายให้บรรลุตามเป้าหมายงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้
6.  รักษาสัมพันธภาพ ระหว่างบริษัทฯ และลูกค้า รวมถึงบริการด้วยความตั้งใจ
7.  ประสานงานร่วมกับทุกฝ่าย รวมถึงงานบริการ เพื่อสนับสนุนให้งานของบริษัทฯ ประสบผลสำเร็จลุล่วงด้วยดี
ผู้ช่วยงานขาย
ชื่อตำแหน่ง ผู้ช่วยงานขาย
ฝ่าย/แผนก BU1 & BU2
คุณสมบัติประจำตำแ หน่ง (Job specification)  
วุฒิการศึกษา (Education Background)  
อนุปริญญา - ปริญญาตรี คณะบริหาร สาขาการเลขานุการ, การตลาด,  การจัดการ  หรือสาขาอื่นๆ
ประสบการณ์การทำงาน (Professional Expirience)/ทักษะ (Skill)    
มีประสบการณ์ด้านเลขานุการสำนักงาน, หรือเสมียน อย่างน้อย 1 ปี / สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ / สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
คุณสมบัติพิเศษอื่นๆ          
-
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
1.  สรุปรายงานและเอกสาร ISO ประจำวัน, สัปดาห์, เดือน
2.  จัดเก็บเอกสารเช่น INQUIRY, JOB ORDER  และเอกสารอื่นๆ ให้เป็นที่เรียบร้อย
3.  ทำสรุปยอดขายกลุ่มในแต่ละอาทิตย์
4.  รับเรื่องและประสานงานต่างๆ ที่ลูกค้าโทรเข้ามา
5.  จัดทำใบเสนอราคา, ทำใบเบิก, เปิดเอกสาร JOB ORDER FORM
6.  งาน  BACK UP SALE, ด้านโฆษณา, ประชาสัมพันธ์, สัมมนาและกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับฝ่ายการตลาดและวิศวกรแผนกขาย
7.  ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามงานต่างๆให้สำเร็จ
8.  จัดส่ง - จัดเก็บแบบฟอร์มการบริการหลังการขาย
9.  บันทึกการประชุมของฝ่ายขายทุกครั้งที่มีการประชุม
TOP