ติดต่อเรา

บริษัท ชีต้าร์ เอ็นยิเนียริ่ง ซิสเต็มส์ จำกัด

บริษัท ชีต้าร์ เอ็นยิเนียริ่ง ซิสเต็มส์ จำกัด

ติดต่อเรา

คุณ สุเมธ สุวัฒนพิเศษ (คุณบอย)

Sumet  Suwattanapiset (Boy)

Business Unit Director

E-mail sumet@cheetah.co.th

Call Phone : 062-985-4994


 

คุณ สามารถ ปันตา (คุณสามารถ)

Samart Panta  (Samart)

Business​ Unit Director

E-mail samart@cheetah.co.th

Call Phone : 085-211-9595


 

คุณ ศุภณัฐ เจียรสัมพิมล (แพท)

Supanut Jearasampimol (Pat)

Sales Engineer

E-mail supanut@cheetah.co.th

Call Phone : 097-130-1023


 

คุณ สิริกาญจน์ ชินนะเบญจปัณณ์ (บอมบ์)

Sirikarn Sinnabenjapun (Bomb)

Sales Engineer

E-mail sittikran@cheetah.co.th

Call Phone : 087-900-1665

 

 

TOP