ข่าวสารองค์กร

บริษัท ชีต้าร์ เอ็นยิเนียริ่ง ซิสเต็มส์ จำกัด

เมื่อวันที่ 29 กรกฏาคม ที่ผ่านมา บริษัทชีต้าร์ฯได้มีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิค 19 เพื่อเพิ่มมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม ที่ผ่านมา บริษัทชีต้าร์ฯ ได้จัดหน่วยงานผู้ชำนาญการ เข้ามาฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิค 19 เพื่อเพิ่มมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค-เชิงรุก 

โดยบริษัทให้ความสำคัญต่อสวัสดิภาพ และความปลอดภัยของพนักงาน ตลอดจนลูกค้าทุกท่าน 
ทั้งนี้ บริษัทได้ปฏิบัติตามมาตรการสูงสุดของกรมควบคุมโรค ในสถานประกอบการ
ซึ่งเชื่อว่า เราจะร่วมก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19  นี้ไปด้วยกัน

ณ สำนักงานใหญ่

วันที่ 29-07-2021

TOP