ข่าวสารองค์กร

บริษัท ชีต้าร์ เอ็นยิเนียริ่ง ซิสเต็มส์ จำกัด

“ชีต้าร์ –ปั่นน้ำใจ-ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม 2564”

วันนี้ 8/10/2564  ฝ่ายบุคคล เดินทางไปเป็นตัวแทน ส่งมอบของบริจาค ที่ได้รับการสนับสนุนจาก ผู้บริหาร และพนักงานชาวชีต้าร์ฯ อาทิ ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำเปล่า ยารักษาโรค และเครื่องใช้จำเป็นต่างๆ ในโครงการ “ชีต้าร์ –ปั่นน้ำใจ-ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม”

โดยมี นางสาววรรณี หัวเมืองวิเชียร ผู้อำนวยการสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 4 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้ารับมอบ 
โดยศูนย์ฯ จะนำไปกระจายให้แก่ผู้ประสบภัยตามภาคต่างๆต่อไป 

ในนามตัวแทนผู้จัดตั้งโครงการ
ขอขอบคุณผู้บริหาร และพนักงานทุกท่านที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมช่วยเหลือสังคมในครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือในโอกาสต่อไป

TOP