ข่าวสารองค์กร

บริษัท ชีต้าร์ เอ็นยิเนียริ่ง ซิสเต็มส์ จำกัด

สวัสดีปีใหม่ 2565

สวัสดีและโชคดีปี 2565
ขออาราธนาคุณพระรัตนตรัยพร้อมทั้งสิ่งศักดิ์ทั้งหลายในสากลโลกอำนวยพรให้ท่านและครอบครัวประส
พบแต่รอยยิ้ม ความสุข สงบ ร่มเย็น มีพลานามัย สุขภาพแข็งแรง คิดประสงค์สิ่งใดมีแต่ผลสำเร็จ
สมปราถนาทุกประการ
 
"สวัสดีปีใหม่ 2565"
บริษัท ชีต้าร์ เอ็นยิเนียริ่ง ซิสเต็มส์ จำกัด
TOP