One stop services

ที่ชีต้าร์ ฯ เรามีบุคลากรหลากหลายสายงานและมากความสามารถที่พร้อมตอบสนองความต้องการของตลาดอุตสาหกรรมที่มีอยู่อย่างหลากหลาย       ด้วยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่สั่งสมมาเกือบ 30 ปี เราจึงพร้อมให้บริการลูกค้าทุกรายได้อย่างครบวงจรและไม่มีสะดุด 

ให้คำปรึกษา
ให้คำปรึกษา

บริการให้คำปรึกษา

เนื่องจากพบว่าลูกค้าส่วนใหญ่ของเรายังคงประสบปัญหาและข้อจำกัดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบลำเลียง คลังสินค้า หรือ ปัญหาเชิงโปรแกรมในอุตสาหกรรม เราจึงพร้อมให้คำปรึกษาในการเลือกแนวทางที่เหมาะสม ตั้งแต่การออกแบบระบบ การวางแผนโครงการ การติดตั้ง จนกระทั่งการป้องกันและบำรุงรักษาอายุการใช้งานของเครื่องจักรอย่างถูกวิธี เพื่อตอบสนองความต้องการต่อธุรกิจของลูกค้า บริการให้คำปรึกษาจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่เป็นกุญแจสำคัญ ซึ่งจะช่วยไขข้อกังวลต่าง ๆ ของลูกค้าได้

ออกแบบระบบ
ออกแบบระบบ

ออกแบบระบบด้านวิศวกรรม

เราเริ่มต้นจากการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าอย่างรอบคอบ ตั้งแต่แนวคิดเริ่มต้นไปจนถึงงานติดตั้ง จากนั้นก็เข้าสู่ขั้นตอนการออกแบบและจำลองระบบ โดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา อาทิ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ หรือ วิศวกรสาขาอื่น ๆ ที่มีความสอดคล้องกับงานนั้น ๆ ผ่านเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ Simulation ที่มีความทันสมัยและแม่นยำ (3D Scanner, Solid work, AutoCAD 3D) เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่า จะได้รับผลงานที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมากที่สุดจากเรา

วางแผนโครงการ
วางแผนโครงการ

การวางแผนโครงการ

เรามีการวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ ทั้งขั้นตอนการดำเนินงาน และการกำหนดเวลาที่ชัดเจน ซึ่งเป็นรากฐานที่จะนำพาให้งานประสบความสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เราจึงให้ความสำคัญกับการวางแผนการทำงานอย่างรอบคอบ เพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณงานในทุก ๆ โครงการ ทั้งโครงการขนาดเล็ก ขนาดกลาง และโครงการขนาดใหญ่ โดยอาศัยซอฟต์แวร์ที่มีความละเอียดรัดกุมด้านการวางแผนงาน (MS Project) เข้ามาเป็นตัวช่วยในการนำเสนอและติดตามความคืบหน้าของโครงการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

กระบวนการผลิต
กระบวนการผลิต

กระบวนการผลิต

กระบวนการผลิตเป็นหนึ่งในขั้นตอนที่เป็นปัจจัยหลักของความสำเร็จ เรามุ่งเน้นการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ได้การรับรองมาตรฐาน มาผ่านกรรมวิธีขึ้นรูปตามแบบที่วิศวกรผู้เชี่ยวชาญได้ออกแบบไว้ ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย ทีมช่างที่มากประสบการณ์ รวมถึงการควบคุมคุณภาพการผลิตในทุกขั้นตอน นอกเหนือจากนี้ เรายังดำเนินการในทุกกระบวนการตามมาตรฐาน ISO9001  และ ISO45001 อย่างเคร่งครัด เราจึงเชื่อมั่นว่าทุกสินค้าที่ออกจากโรงงานของเรานั้นได้มาตรฐาน และจะสามารถตอบโจทย์อุตสาหกรรมของคุณได้

การติดตั้ง
การติดตั้ง

การติดตั้ง

กระบวนการติดตั้งเป็นอีกหนึ่งในขั้นตอนที่สำคัญและซับซ้อน เนื่องจากจะต้องมีการเชื่อมต่ออุปกรณ์และระบบต่าง ๆ ทั้งระบบเก่าและระบบใหม่เข้าไว้ด้วยกัน โดยเน้นความปลอดภัยและการใช้พื้นที่ที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงวางแผนการบำรุงรักษาและแผนงานติดตั้งที่หลากหลายในอนาคต เราให้บริการติดตั้งที่ออกแบบและผลิตจากเรา หรือผลิตภัณฑ์ที่เราเป็นตัวแทนจำหน่าย ไปจนถึงบริการติดตั้งเครื่องจักรที่ลูกค้าได้มีการสั่งซื้อมา ผ่านทีมงานที่มีความชำนาญการด้านติดตั้งโดยเฉพาะ มีการทดสอบการทำงานจริงทั้ง ก่อน-หลัง การติดตั้ง และการจัดอบรมวิธีการใช้งานให้ก่อนส่งมอบงานทุกครั้ง

บริการหลังการขาย
บริการหลังการขาย

บริการหลังการขาย

เราให้บริการหลังการขาย ดูแล ตรวจเช็ค และให้คำปรึกษา ตามระยะเวลาของสัญญาที่ตกลงไว้ การที่ระบบในอุตสาหกรรมเกิดเหตุขัดข้องนั้นสามารถส่งผลกระทบต่อสายการผลิตอย่างมหาศาล เราจึงมีทีมงานซ่อมบำรุงรักษาและบริการหลังการขายที่ถูกฝึกอบรมมาอย่างดี เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว และพร้อมให้บริการแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าถึงหน้างานตลอด 24 ชั่วโมง

Company Profile

Please feel free to download our company profile to learn more about us.